“Yanghgangj”的版本间的差异

跳到导航 跳到搜索
无编辑摘要
(Yanghgangj dwg aen daegbied hingzcwnggih Cunghgoz, mbouj dwg aen biengz)
[[文件:Hong Kong Night Skyline.jpg|300px|thumb]]
'''Yanghgangj'''([[Sawgun]]: 香港) dwg [[daegbied hingzcwnggih]] [[Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz]]. Gijgvangj dwg 2755 bingzfueng goengleix. 2016 nienz haeujvunz miz 737 fanh. Yanghgangj miz 18 gih.
 
== Baihrog lienzcanh ==
*[https://www.gov.hk/tc/nonresidents/ Yanghgangj Daegbied Hingzcwnggih Cwngfuj]
 
{{Cunghgoz}}
9

个编辑

导航菜单