Bingh Cinglwed

okcih Wikipedia
Bingh Cinglwed
医学专业泌尿外科 编辑维基数据
Bingh CinglwedSawndip:病精沥)[1], dwg cungj bingh ndeu.

Doeg Wnq[gaij | 编辑源代码]

Vwnzyen Doiqciuq[gaij | 编辑源代码]

  1. 《常见病证壮医诊疗规范》

Baihrog Lienzcanh[gaij | 编辑源代码]