Fouzcwngfujcujyi

okcih Wikipedia
Diuq bae DazzaeuhRa

Fouzcwngfujcujyi (Anarchism) dih muzdih dwg daezswng bonjfaenh swyouz, feiqcawz sojmiz cengfuj guenjlij gihgou. Fouzcwngfujcujyi baengzdaengz haujlai cungj cwnzyoz daejhaeh caeuq sevei yindung saedgen.