Fouzcwngfujcujyi

okcih Wikipedia
跳到导航 跳到搜索

Fouzcwngfujcujyi (Anarchism) dih muzdih dwg daezswng bonjfaenh swyouz, feiqcawz sojmiz cengfuj guenjlij gihgou. Fouzcwngfujcujyi baengzdaengz haujlai cungj cwnzyoz daejhaeh caeuq sevei yindung saedgen.