Nyiemx Saek Daej

okcih Wikipedia
(重定向自Nyumx Saek Daej

Nyiemx Saek DaejSawgun: 染色體) dwg aen fwnswj DNA raez ndeu, de miz vuzciz cienz gij swnghvuz bouhfaenh roxnaeuz cienzbouh.

Nyiemx Saek Daej