Saw Genjdij

okcih Wikipedia
(重定向自Saw mek ngaih

Saw Genjdij( 𭨡簡體, eiqsei dwg Saw mek ngaih), caeuq Saw Fanzdij doxdoiq, dwg dingz cihdaej sawgun miz mek haemq noix haenx.

Saw mek ngaih