143

okcih Wikipedia

Bak seiq cib sam(143) dwg aen swhyienzsoq, beij bak seiq cib ngeih hung, beij bak seiq cib seiq nyaeq.