193

okcih Wikipedia

Bak gouj cib sam (193) dwg aen swhyienzsoq, beij bak gouj cib ngeih laux, beij bak gouj cib seiq iq.