Aennungxnengh mbwn

okcih Wikipedia
Aennungxnengh mbwn youq Dienhginh

Aennungxnengh mbwn,hix ndaej hoiz baenz Loek mbwnVahgun:摩天輪),dwg dingz roknda loek hung ndeu,ndaej hawj bouxhek daj giz sang yawj gingjsaek seiqhenz。

Lienhciep Baihrog[gaij | 编辑源代码]