Alabama

okcih Wikipedia

Alabama,dwg aen couh youq baihdoengnamz Meijgoz ndeu。Gijgvangj dwg 135,765 bingzfueng goengleix。 Daengz bi 2020,haeujvunz miz 490 fanh。[1]

Ligsij[gaij | 编辑源代码]

Faplwd caeuq Cwngfuj[gaij | 编辑源代码]

Doeg wnq[gaij | 编辑源代码]

Vwnzyen doxgven[gaij | 编辑源代码]

Lienhciep Baihrog[gaij | 编辑源代码]