Bahmax

okcih Wikipedia

Bahmax Yauzcuz Swci Yen (Sawgun: 巴马瑶族自治县; 拼音: Bāmǎ yáozú Zìzhìxiàn)gvi Cunghgoz Gvangjsih Bouxcuengh Swcigih Hozciz Si guenj. Gijgvangj dwg 1966 bingzfueng goengleix. Haeujvunz 70.13% dwg Bouxcuengh, haeujvunz 24.58% dwg Yauzcuz. Bahmax Yauzcuz Swci Yen miz 1 aen cen, 9 aen yiengh.

Baihrog lienzcanh[gaij | 编辑源代码]