Binghhanh

okcih Wikipedia
Binghhanh
BinghhanhSawndip:病汗、Vahgun:汗证)[1], dwg cungj bingh ndeu.

Doeg Wnq[gaij | 编辑源代码]

Vwnzyen Doiqciuq[gaij | 编辑源代码]

  1. 《常见病证壮医诊疗规范》

Baihrog Lienzcanh[gaij | 编辑源代码]