Bitswnh

okcih Wikipedia

Bitswnh(筆順), dwg ceij youq mwh sij cih saw Sawgun, bitveh lainoix baiz gonqlaeng.

Gveihcwz[gaij | 编辑源代码]

Daj gwnz daengz laj, daj swix daengz gvaz sij.[gaij | 编辑源代码]

Sien sij gij bitveh vang, doeklaeng sij gij bitveh cig.[gaij | 编辑源代码]