Bouxyaej

okcih Wikipedia
Bouxyaej

Bouxyaej (Sawyaej: Buxqyaix) dwg aen minzcuzvunznoix Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz, dwg nga ndeu duh Bakyied ciuhgonq. Neix Bouxyaej youq Gveicouh, Yinznanz caeuq Swconh lai.