Cai Yinghvwnz

okcih Wikipedia
Cai Yinghvwnz

Cai Yinghvwnz (Sawgun: 蔡英文, 1956 nienz 8 nyied 31 hauh - ), doekfag youq Daizbaek, dwg Cunghvaz Minzgoz roxnaeuz Daizvanh yaemh cungjdungj daih cib seiq (2016 nienz - ).