Cunghvaz Cenzgoz Cungjgunghvei

okcih Wikipedia
Gunghvei

Cunghvaz Cenzgoz Cungjgunghvei(中华全国总工会) dwg Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz guenfuengh gunghvei lenzhozvei, mbouj dwg gozci gunghvei lenzmungz veiyenz. Gawq 《Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz gunghveifaz》 caeuq 《Cunghgoz gunghvei ciengcwngz》, Cunghvaz Cenzgoz Cungjgunghvei dazyinx deihfuengh gunghvei caeuq canjyez gunghvei; laj de miz 31 aen sengj mbaek gunghvei caeuq geij aen cenzgoz canjyez gunghvei cungjvei. Cenzcungj dwg Cunghgoz Yinzminz Cwngci Hezsangh Veiyi donzdij.