Cwngciyoz

okcih Wikipedia

Cwngciyoz dwg cungj Sevei Gohyoz, yenzgiu cwngci hingzveiz, cwngci dijci caeuq saehcingz doxgven. Youq baihsae, Cwngciyoz caemh heuhguh Cwngci Yenzgiu, Cwngci Gohyoz naeuz Cwngci.