Cwngcouh

okcih Wikipedia
Diuq bae DazzaeuhRa
Fueng'vih Cwngcouh youq Swngj Hoznanz, Cunghgoz.

Cwngcouh Si (Sawgun: 郑州市) dwg aen hawsingz youq baihbaek Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz, de dwg soujfuj Swngj Hoznanz.