Dangzliu

okcih Wikipedia
Dangzliu

DangzliuSawndip:糖𰘑、Sawgun:糖漿),dwg meh yig gwd ndeu。Aenvih dangzliu hamz miz haujlai dangz,de ndaej loengh gijgwn caeuq raemxgwn。

Doeg wnq[gaij | 编辑源代码]