Dieg Vwnzva Sawgun

okcih Wikipedia

Dieg Vwnzva Sawgun , dwg ceij mbangj di dieg cujyau gwnz lizsij gaenq ndaej gij yingjyangj vwnzva Cungguek, doenghbaez roxnaeuz seizneix yungh Sawgun daeuj sij.

Sawgun Vwnzva Gien

Guekgya caeuq digih (國家𪝈地區)[gaij | 编辑源代码]

Lienzciep Baihrog[gaij | 编辑源代码]