Dieg Vwnzva Sawgun

okcih Wikipedia

Dieg Vwnzva Sawgun , dwg ceij mbangj di dieg cujyau gwnz lizsij gaenq ndaej gij yingjyangj vwnzva Cungguek, doenghbaez roxnaeuz seizneix yungh Sawgun daeuj sij.

Sawgun Vwnzva Gien
漢字文化圈/汉字文化圈 · 한자 문화권 · Vòng văn hóa chữ Hán · 漢字文化圏.svg

Guekgya caeuq digih (國家𪝈地區)[gaij | 编辑源代码]

Lienzciep Baihrog[gaij | 编辑源代码]