Emil Adolf von Behring

okcih Wikipedia

Emil Adolf von Behring(1854 nienz 3 nyied 15 hauh — 1917 nienz 3 nyied 31 hauh)— Daekguek ywhaggya, siginhaggya caueq lwedcinghaggya. 1874 nienz 10 nyied 2 hauh haeuj Bozlinz Veihlienz vuengzdaeq ginyw yozyen doeg saw, 1878 nienz guh baenz bozswq. 1890 nienz youq Bozlinz binglah yenzgiusoj daj laj lwedcing ywfap gij goekdaej. 1895 nienz guh baenz Majwjbauj daihhag gyausou. 1901 nienz ndaej Nobel sengleixhag hoh ywhag ciengj。