Gim

okcih Wikipedia
Fueng'vih Gim youq yienzsoq cou'geizbiuj.
Gim

Gim dwg cungj gimsug ndeu.