Lazsaz

okcih Wikipedia
Fueng'vih Lhasa youq Sihcang Swcigih, Cunghgoz.

Si Lazsaz (Sawgun: 拉萨市), dwg aen hawsingz youq baihsae Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz, de dwg soujfuj Sihcang Swcigih.