Namzgigcouh

okcih Wikipedia
Namzgigcouh

Namzgigcouh youq digiuz baihnamz,youq henz Nanzcizgig.De youq digiuz Namzbuenqgiuz nanzgiggih baihndaw,ceng mbouj geij lai youq Namgiggien ceiq namz,deng Namzgigyangz homh. Gijgvangq de dwg 1.4 ik km² (5.4 bakfanh sq mi),baiz daih haj.Iekliengh 98% Namzgigcouh deng naehang goeb, na cijbingz de 1.6km.