Nazbolunz

okcih Wikipedia
Nazbolunz dwg boux ginhsw caeuq cwngci lingjsiu Fazgoz, youq Fazgoz dagwzming geizgan baenz mingzdaeuz, caemhcaiq youq gwzming cancwngh geizgan lingjdauj le geij baez canyiz baenzgoeng.

𭨡𮄫拿破崙廸俌軍事𪝈政治領袖法國,𭆨法國大革命期間𡗯名头。

Nazbolunz