Nyungz

okcih Wikipedia
Diuq bae DazzaeuhRa
Nyungz

Nyungz dwg cungj non ndeu.