Ouhcouh Lenzmungz

okcih Wikipedia
     
Ouhcouh Lenzmungz

Lenzmungz Ouhcouh , lij heuh Ouhmungz, dwg aen lenzmungz cwngci caeuq ginghci youz Ouhcouh mbouj doengz biengz doxcaemh laebhwnj ndeu, seizneix miz 27 aen cwngzyenzgoz.

Lienzciep Baihrog[gaij | 编辑源代码]