Swnggingh

okcih Wikipedia
Swnggingh

Swnggingh》 roxnaeuz 《Singq Ging》(Sawgun:聖經) dwg Youzdaigyau caeuq Gihduzgyau ndawde bouh sawging gig youqgaenj ndeu,yungh Vahhihbwzlaiz ciuhgeq sij baenz。De youz song aen bouhfaenh gapbaenz:Giuyoz(舊約,Yoz gaeuq)caeuq Saenyoz(新約,Yoz moq)。

Gojgaeq[gaij | 编辑源代码]

Giuyoz[gaij | 编辑源代码]

  • Sangdi Cauh Ok Fanhfaed
  • Vunzloih siengsim daj gizlawz daeuj
  • Fatraemxrongz

Saenyoz[gaij | 编辑源代码]

  • Yezsuh doekseng
  • Daih’ it Ciet Fuzhozcez
  • Diendangz, aen gya cingsaenz gyaeundei

Lienzciep Baihrog[gaij | 编辑源代码]