Vahsaenqdaek

okcih Wikipedia

Vahsaenqdaek(Perso-Arabic: سنڌي, Devanagari: सिन्धी), youq Bahgijswhdanj saenqdaek sengj sawjyungh. Youq Bahgihswhdanj miz 1700 fanh boux gangj vahsaenqdaek, youq Yindu miz 280 fanh.