Vwnzva Liengzcu

okcih Wikipedia
Vwnzva LiengzcuSawgun:文化良渚), dwg gij gaujgujyoz vwnzva Cungguek Ciuhrin moq(新石器時代) ndawde aen ndeu, fazcanj youq giz dieg duenh laj Cangzgyangh.
Vwnzva Liengzcu

Doeg Wnq[gaij | 编辑源代码]

Vwnzyen Doiqciuq[gaij | 编辑源代码]

Baihrog Lienzcanh[gaij | 编辑源代码]