Wikipedia:Goekdaej

okcih Wikipedia
Biu Wikipedia Vahcuengh

Wikipedia (lij heuh Baksaw Viki, Veizgiek Bakgoh) dwg aen baksaw swyouz boux boux ndaej bienraiz. Daengz seizneix, miz 2,853 bien faenzcieng.