Wikipedia:Goekdaej

okcih Wikipedia
Biu Wikipedia Vahcuengh

Wikipedia (lij heuh Baksaw Viki, Veizgiek Bakgoh) dwg aen baksaw swyouz boux boux ndaej bienraiz. Daengz seizneix, miz 2,600 bien faenzcieng.