Yihswhlanzgoz

okcih Wikipedia
Yihswhlanzgoz

Yihswhlanzgoz書倱伊斯兰国), dwg aen cwnggenz youq Yihlahgwz caeuq Siliya ndeu. Boux lingjsiu Yihswhlanzgoz dwg Bahgwzdazdiz(巴格达迪), de gag fung guh Hahlijfaz(哈里发), dingh guek hauh guh “Yihswhlanzgoz”.

Doeg Wnq[gaij | 编辑源代码]