Yinhyoz

okcih Wikipedia
Diuq bae DazzaeuhRa

Yinhyoz dwg cunj yisuz,yij sing vih moiz,yungq baenzyauq daeuj gyoepguh.Yuenzleix de dwg yaemdiuh caeuq banj.Yinyozgyah okmingz miz Beethoven, Mozart daengjdaengj.