Cunghdungh (Dieg)

okcih Wikipedia

CunghdunghSawgun:中東),dwg giz dieg deihleix ndeu,fanveiz caeuq Baihsae Yacouh ca mbouj geij,cujyau dwg youz biengz Ahlahbwz gapbaenz,lumjbaenz Sahdwz AhlahbwzSiliyaDujwjgiz caeuq Aihgiz

Cunghdungh