Minzcuj Cinbudangj

okcih Wikipedia

Minzcuj Cinbudangj (Sawgun: 民主進步黨) dwg aen cwngdangj Cunghvaz Minzgoz roxnaeuz Daizvanh, youq 1986 nienz 9 nyied 28 hauh youq Daizbaek laebbaenz. Dangj cujciz dwg Cai Yinghvwnz.