Pakistan

okcih Wikipedia

Pakistan dwg aen guekgya youq baihnamz Yacouh. Soujduh de dwg Islamabad.