Bingzsiengz Si

okcih Wikipedia

Bingzsiengz SiSawgun:凭祥市; 拼音: Píngxiáng Shì)gvi Cunghgoz Gvangjsih Bouxcuengh Swcigih Cungzcoj Si guenj. Gijgvangj dwg 650 bingzfueng goengleix. Haeujvunz 83.5% dwg Bouxcuengh. Bingzsiengz Si miz 4 aen cin caeuq 1 aen yiengh.

Baihrog lienzcanh[gaij | 编辑源代码]