Denhdwngj

okcih Wikipedia

Denhdwngj YenSawgun:天等县; 拼音:Tiānděng Xiàn)gvi Cunghgoz Gvangjsih Bouxcuengh Swcigih Cungzcoj Si guenj. Gijgvangj dwg 2159 bingzfueng goengleix. Haeujvunz 98.81% dwg Bouxcuengh. Denhdwngj Yen miz 4 aen cin caeuq 10 aen yiengh.

天等縣󴴯中國廣西俌壯自治區崇左市管。几廣廸2159平方公里。口伝98.81%廸俌壯。天等縣眉4󳕑鎮守10󳕑垟。

Baihrog lienzcanh[gaij | 编辑源代码]