Yahben Cancwngh

okcih Wikipedia

Yahben Cancwngh(Sawgun:鸦片战争/鴉片戰爭,Sawyingh:Opium War) fatseng youq Dahcingh byoenh Yinghgoz gien.Doeksat Cunghgoz gat-yiengh le Homgongj.